Svetovanje

Družba Digitalps nudi storitve pravnega in finančnega svetovanja na področju finančnih storitev. Specializirani smo v oblikovanju in vzdrževanju investicijskih skladov in družb za upravljanje ter ostalih investicijskih vozil.

Naše storitve so primerne za tiste, ki želijo investirati svoj kapital in uresničiti svoje ideje:

• vlaganje v nepremičnine;
• odkup terjatev;
• dolžniško financiranje;
• zasebno plasiranje (private placement);
• zbiranje kapitala za druge zasebne projekte.

NAŠE STORITVE

OBLIKOVANJE SKLADA

Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za registracijo in vpis sklada v poslovni register; na podlagi veljavnih predpisov pripravimo dokumentacijo za vodenje sklada; sklepamo pogodbe za opravljanje storitev z zunanjimi izvajalci in opravljamo druge dejavnosti, ki so potrebni za oblikovanje in funkcioniranje investicijskega sklada.

VODENJE SKLADA IN DRUŽBE ZA UPRVLJANJE

Zagotovimo pomoč pri vodenju sklada in družbe za upravljanje, vzdrževanju poslovnih knjig, registrov, evidenc in drugih internih aktov družbe; pripravimo poročila pristojnem organu ter vodimo postopek izračuna vrednosti enot sklada.

USTANOVITEV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Glede na naročnikove želje izberemo ustrezno jurisdikcijo; pripravimo vso potrebno dokumentacijo za vpis družbe v sodni register in register regulatorja; pripravimo pogodbe z zunanjimi izvajalci; pomagamo pri odpiranju bančnega računa družbe ter opravimo druge dejavnosti, ki so potrebne za ustanovitev in funkcioniranje družbe za upravljanje.

SVETOVANJE

Nudimo svetovanje na različnih področjih: pravno in finančno področje, področje investicij in naložb. Poleg klasičnega svetovanja, nudimo celovito rešitev investicijskega projekta in oblikovanje najprimernejše pravne oblike.