Naslov

DigitALPS, upravljanje alternativnih investicijskih skladov d.o.o.

Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 33 027 33

Osnovni kapital

125.000,01 EUR

Email

Splošne informacije:

info@digitalps.eu

Pravna služba:

legal@digitalps.eu

Oddelek za podporo:

support@digitalps.eu