Zahteva za kvalifikacijo

V skladu s slovensko zakonodajo je družba Digitalps upravičena informacije o Digitalps skladih posredovati zgolj profesionalnim strankam. Iz tega razloga vas je družba Digitalps ali vpisno mesto dolžna uvrstiti v ustrezno kategorijo vlagateljev in preveriti vašo stopnjo znanja in izkušenj na finančnem področju, preden vam posreduje podrobne informacije o Digitalps skladih.