Digitalps Dinamični sklad

Digitalps Dinamični sklad (Digitalps Dynamic Fund) je alternativni investicijski sklad, ki uporablja aktivni naložbeni pristop za doseganje naložbenih ciljev. Sredstva sklada se nalagajo v različne finančne pogodbe, ki so vezane na digitalna sredstva (»kripto valute«). Trgovanja s tovrstnimi produkti predstavlja veliko priložnost za vlagatelje, saj omogoča doseganje visokih kapitalskih dobičkov.

Naložbeni cilj Digitalps Dinamičnega sklada je doseganje visokih donosov, ob hkratnem zavedanju povečanega tveganja, ki izhaja predvsem iz nestanovitnosti vrednosti digitalnih sredstev. Sklad z uporabo aktivnih trgovalno-upravljavskih strategij in ob upoštevanju mikro in makro razmer v finančnem okolju in okolju digitalnih sredstev, stremi k doseganju absolutnih donosov.

Sklad je primeren za profesionalne vlagatelje, ki želijo del svojega premoženja razpršiti v alternativne naložbe, ki niso neposredno vezane na klasične trge, kot so delniški, obvezniški, nepremičninski, trg surovin...

Pišite nam