Digitalps Bitcoin sklad

DigitALPS Bitcoin Fund je pionir na področju institucionalizacije naložbenega razreda digitalnega premoženja v tradicionalno okolje. Sklad je med prvimi na svetu, ki mu je uspelo premostiti razlike med tradicionalnimi in digitalnimi oblikami naložb. Enote Alternativnega sklada so strukturirane kot materializiran vrednostni papir, ki ima svojo ISIN kodo in je kot tak prilagojen obstoječim sistemom, ki jih uporabljajo profesionalni vlagatelji. Vlagateljem nudimo stroškovno učinkovito izpostavljenost trgu digitalnega premoženja. Po obliki je sklad podoben pasivnemu ETF skladu, ki nalaga sredstva vlagateljev izključno v osnovni instrument (“underlying”).

Poseben poudarek družba namenja varnosti sredstev sklada, zato smo skrbništvo nad digitalnim premoženjem sklada zaupali skrbniku, družbi XAPO GmbH s sedežem v Švici. Xapo opravlja skrbniške storitve za največje sklade na svetu. Xapo premoženje sklada DigitALPS Bitcoin Fund hrani izven internetnega omrežja “Off-line”. Dostop do sredstev sklada je mogoč samo s 3 ključi, ki so shranjeni na treh kontinentih. Poleg že omenjenega je družba Xapo oblikovala rezervni sklad v višini 30.000,00 Bitcoinov.

Kvalifikacija

O Bitcoinu

Bitcoin je decentralizirana digitalna valuta, ki omogoča izvedbo transakcij v trenutku drugim osebam kjerkoli po svetu.  Transakcije v Bitcoinih potekajo na odprtokodni platformi, ki temelji na vrstniškem omrežju (angl. peer to peer network) in deluje brez centralnega organa nadzora. Bitcoin vrstniško omrežje tvorijo vsi udeleženci omrežja, ki hranijo javno knjigo nakazil, znano tudi kot tehnologija veriženja blokov (angl. blockchain), in programsko odprta koda, ki tvori podlago za kriptografske in algoritmične protokole, ki urejajo Bitcoin omrežje. Bitcoin omrežja si ne lasti in z njim ne upravlja ena organizacija ali en posazmenik, temveč infrastrukturo omrežja v celoti kolektivno vzdržuje decentrelizirana baza uporabnikov omrežja. Ker je Bitcoin omrežje decentralizirano, ustvarjanje, prenašanje in določanje vrednoti bitcoinov ni odvisno od državnih organov in finančnih institucij. V bistvu vrednost bitcoinov določajo povpraševanje in ponudba bitcoinov na kripto menjalnicah, cene prenosov določenih s pogodbo ali menjavo, in tudi številni trgovci, ki sprejemajo bitcoine. Bitcoin se lahko uporablja kot plačilno sredstvo za nakup blaga in storitev npr. na Japonskem pa se bitcoin uporablja že kot uradno plačilno sredstvo. Prav tako se bitocin lahko  konvertira v fiat valuto, npr. v EUR, po tržnem tečaju na kripto menjalnicah.